Carian Kursus

[ BZA0021 ] Kursus Asas Perkhidmatan dalam Perkhidmatan Awam [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Asas Perkhidmatan dalam Perkhidmatan Awam memberi panduan kepada pegawai baharu yang dilantik dan pegawai lama yang sedang berkhidmat berkaitan dengan persekitaran perkhidmatan dan kelayakan kemudahan dalam perkhidmatan berdasarkan peraturan dan pekeliling yang terkini. Kursus ini mengenai Pelantikan, Pengesahan Perkhidmatan, Kenaikan Pangkat, Tangguh Kerja, Kelayakan Cuti, Jenis-Jenis Cuti, Kelayakan Elaun dalam Tempoh Perkhidmatan dan pelanggaran peraturan dan kesan penjawat awam sepanjang dalam tempoh perkhidmatan. 

Objektif Kursus
  1. Menerangkan asas perkhidmatan pegawai serta kelayakan kemudahan berdasarkan peraturan yang berkuatkuasa
  2. Menerangkan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat & Penamatan Perkhidmatan) 2012 dan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993
  3. Menerangkan jenis-jenis kelayakan kemudahan dalam Perkhidmatan awam berdasarkan Perintah Am Bab B, C, E, F dan G
  4. Menerangkan kepentingan Buku Perkhidmatan Kerajaan kepada penjawat awam berdasarkan pekeliling yang berkuatkuasa
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 23/04/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN (SAMBUNGAN)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PERINTAH AM BAB B: KEMUDAHAN ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN
Hari Ke-2 | 24/04/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PERINTAH AM BAB C: CUTI
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM ( KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 (P.U(A)395)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PERINTAH AM BAB E: PERUMAHAN DAN BANGUNAN KERAJAAN
: PERINTAH AM BAB F: PERUBATAN
Hari Ke-3 | 25/04/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PERINTAH AM BAB G: WAKTU KERJA DAN LEBIH MASA
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PENGENALAN BUKU PERKHIDMATAN KERAJAAN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: KESIMPULAN, RUMUSAN DAN PENILAIAN