Carian Kursus

[ KPB0005 ] Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) - Modul IV : Penilaian Projek Dan Governan Dalam Projek [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus 3PAB ialah kursus komprehensif khusus untuk pegawai awam yang terlibat dalam pengurusan projek awam

Kursus ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada peserta sebagai pengurus projek bertauliah yang berkemampuan menguruskan projek secara profesional

Peserta akan mengikuti pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran serta melalui pelbagai bentuk penilaian secara menyeluruh sepanjang kursus dijalankan

Bagi melayakkan peserta dipertimbangkan pentauliahan dengan pensijilan pengurusan projek awam bersepadu (3PAB), peserta perlu menghadiri ke semua Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV dan Modul V (penempatan projek) dalam tempoh masa dua (2) tahun.

Kursus ini dilaksanakan selama empat (4) hari secara bermodul.

Objektif Kursus
 1. Mengenalpasti fasa aktiviti pengurusan projek pembinaan sebenar berdasarkan aplikasi Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
 2. Mengaplikasikan kemahiran dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai projek awam sebagai pengurus projek bertauliah secara profesional
 3. Mengenal pasti kaedah terbaik dalam pengurusan projek berdasarkan garis panduan dan prosedur pengurusan projek sektor awam
 4. Menerangkan tindakan yang betul dalam penyelesaian isu berkaitan pengurusan projek awam yang dibangkitkan dalam Laporan Audit
Syarat Tambahan

 1. Lengkap dose vaksin
 2. Peserta yang berjaya terpilih perlulah menggunakan komputer/komputer riba yang dilengkapi dengan kamera dan mikrofon yang berfungsi dengan baik. Penggunaan telefon bimbit atau peranti lain adalah TIDAK BERSESUAIAN
 3. Peserta perlu menghadiri setiap slot perkongsian dengan menggunakan NAMA SEBENAR
 4. Bersedia dan sertai pautan kursus 10 minit sebelum sesi bermula
 5. Memastikan pautan yang diterima adalah dari sumber atau host yang sah
 6. Video hendaklah sentiasa diaktifkan (on) mengikut kesesuaian, dan audio tidak diaktifkan (mute). Audio diaktifkan (unmute) hanya apabila ingin berkomunikasi
 7. Melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan (individu/berkumpulan)
 8. Mengisi penilaian kursus setelah tamat kursus
 9. Kegagalan peserta untuk mematuhi syarat-syarat asas ini boleh menyebabkan permohonan kursus seterusnya tidak akan dipertimbangkan.
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 04/04/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyiapan dan Penyerahan Projek
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Metodologi Penyelidikan- Penggubalan Terma Rujukan, Pengumpulan Data, Analisis Data & Rumusan Kajian
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengenalan kepada Penilaian Outcome Projek dan 10 Langkah dalam Penyediaan Kertas Penilaian Outcome
Hari Ke-2 | 05/04/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyediaan Kerangka Keberhasilan dan Indikator Pencapaian
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latih Amal: Penyediaan Kerangka Keberhasilan dan Indikator Pencapaian
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyediaan Cadangan Kajian Penilaian Outcome Projek
Hari Ke-3 | 06/04/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Governan dalam Projek
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Projek daripada Perspektif Ketua Audit Negara
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Nilai, Etika dan Integriti dalam Pengurusan Projek
Hari Ke-4 | 07/04/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Perbincangan Kumpulan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Perbincangan Kumpulan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentangan Tugasan Kumpulan