Carian Kursus

[ BZA0076 ] Kursus Pengurusan Tanah Persekutuan Di Negeri Sabah [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini adalah khusus untuk penjawat awam yang menerangkan mengenai prospek, cabaran perolehan dan pengurusan tanah persekutuan di sabah  berdasarkan kepada peraturan dan pekeliling Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah dan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sabah yang berkuatkuasa. Ianya sesuai dihadiri oleh semua penjawat awam sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam urusan pengurusan tanah.

Objektif Kursus
  1. Mengenalpasti dan memahami cabaran dan isu-isu yang berkaitan dengan perolehan tanah persekutuan di Sabah, termasuk masalah pemilikan tanah adat dan pemilikan tanah yang tidak jelas.
  2. Mencari cara, kaedah dan strategi yang sesuai untuk mengatasi cabaran dan isu-isu dalam perolehan tanah persekutuan di Sabah, termasuk melalui pematuhan terhadap peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dan melibatkan interaksi yang baik dengan komuniti adat setempat.
  3. Meningkatkan kesedaran dan pemahaman mengenai pentingnya pengurusan tanah yang berkesinambungan dan pematuhan terhadap peraturan alam sekitar dan undang-undang yang berkuatkuasa di Sabah.
  4. Meningkatkan kefahaman dan pengetahuan para peserta program mengenai aspek-aspek perundangan, peraturan, dan dasar berkaitan dengan perolehan dan pengurusan tanah persekutuan di Sabah.
Modul/Topik
Hari Pertama | 24/07/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Sabah Land Ordinance
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Perolehan Tanah Persekutuan di Negeri Sabah : i) Kaedah,Tatacara dan Peraturan Perolehan Tanah ii) Permohonan Tanah
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Perolehan Tanah ( Sambungan ) i) Pengambilan Tanah ii) Pembelian Tanah
Hari Ke-2 | 25/07/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan Tanah : i) Penyewaan ii) Tukarguna
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Tanah ( Sambungan ) i) Pelepasan / Penyerahan balik tanah ii) Penguatkuasaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penemuan isu-isu Pengurusan Tanah Persekutuan di Negeri Sabah