Carian Kursus

[ TZA0062 ] KURSUS GAMIFIKASI DALAM PENYELIAAN PERSONEL [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini dapat melahirkan penjawat awam yang berupaya menyampaikan maklumat dengan jelas, kreatif, dan inovatif di samping meningkatkan kemahiran digital penjawat awam dalam membangunkan kandungan persembahan dengan berkesan. Antara objektif yang penting dalam penganjuran kursus ini adalah,

1. Peserta akan dapat memahami secara luas konsep penyeliaan dan pentadbiran sesebuah organisasi menjadi semakin kompleks dan berdaya saing berdasarkan prinsip-prinsip yang di ajar,

2. Peserta akan dapat membina jalinan komunikasi yang baik berdasarkan elemen yang di ajar dalam slot yang diikuti, dan

3. peserta dapat menyampaikan tahap komunikasi yang baik dalam melaksakan tugasan.

Objektif Kursus
  1. 1. Peserta akan dapat memahami secara luas konsep penyeliaan dan pentadbiran sesebuah organisasi menjadi semakin kompleks dan berdaya saing berdasarkan prinsip-prinsip yang di ajar, 2. Peserta akan dapat membina jalinan komunikasi yang baik berdasarkan elemen yang di ajar dalam slot yang diikuti, dan 3. peserta dapat menyampaikan tahap komunikasi yang baik dalam melaksakan tugasan.
Syarat Tambahan

1. Peserta perlu mendapatkan pelepasan daripada Ketua Jabatan terlebih dahulu sebelum menghadiri kursus;

2. Sepanjang tempoh kursus dijalankan, peserta adalah diwajibkan untuk menghadiri sepenuhnya aktiviti yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran sebanyak 20% daripada keseluruhan aktiviti kursus akan menyebabkan peserta TIDAK LAYAK untuk dianugerahkan sijil kehadiran kursus;

3. Peserta kelainan upaya (OKU) atau mempunyai masalah kesihatan adalah diwajibkan untuk memaklumkan kepada urus setia kursus seminggu sebelum tarikh kursus;

4. Makan pagi dan tengahari sepanjang kursus akan disediakan oleh pihak INTIM, kecuali makan tengah hari pada hari terakhir kursus TIDAK disediakan; dan
Buku program tidak akan dicetak mulai tahun 2021 selaras dengan dasar penjimatan INTAN. Edaran buku program akan dibuat secara dalam talian sahaja dan boleh dimuat turun melalui portal DTIMS.

5. Tempat penginapan di dalam INTAN Kampus Wilayah Timur adalah tidak disediakan. Sejumlah RM30.00 (tunai) akan dikutip dari setiap peserta sebagai yuran pendaftaran kursus pada hari pertama kursus. Resit rasmi akan dikeluarkan bagi membolehkan para peserta membuat tuntutan semula daripada Kementerian/ Jabatan/ Agensi /Institusi masing-masing. Sukacita kiranya tuan/puan dapat memberikan pengesahan kehadiran melalui dashboard pengguna (www.dtims.intan.my).

6. Peraturan-peraturan semasa kursus akan dimaklumkan kepada tuan/puan pada hari pendaftaran.

Modul/Topik
Hari Pertama | 25/12/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pasak Integriti
Hari Ke-2 | 26/12/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Berdamai dengan Alam
Hari Ke-3 | 24/06/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan dan Taklimat Madani
: Penyelia Awesome !
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Komunikasi Berkesan
Hari Ke-4 | 25/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyelia Minda Kelas Pertama
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Undilah saya
Hari Ke-5 | 26/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Perspektif 3 Penjuru
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Refleksi Kendiri
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penutup dan Penilaian