Carian Kursus

[ KPA0002 ] Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus
  • Kursus ini ditawarkan kepada semua pegawai Perkhidmatan Awam di gred 29 hingga 56 yang berkhidmat di kementerian/jabatan persekutuan dan kerajaan negeri dan yang bertanggungjawab dalam merancang dan membuat dasar serta pengamal yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan-peraturan di jabatan/agensi masing-masing.
  • Kursus ini diharap dapat melatih penjawat awam mempunyai pengetahuan dan kemahiran mengenai penggunaan rangkakerja Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai tools dalam pengurusan, perancangan dan membuat keputusan dan peraturan.
  • Sesi ceramah akan dijalankan secara dalam talian menerusi aplikasi Zoom.

 

 

 

Objektif Kursus
  1. Menerangkan tujuh elemen Regulatory Impact Analysis (RIA) berdasarkan kepada Best Practice Regulation Handbook 2021.
  2. Mengenalpasti perbezaan antara Regulatory Impact Analysis (RIA) sebagai proses membuat keputusan dan Regulatory Impact Statement (RIS) sebagai dokumen akhir kepada proses RIA.
  3. Mengaplikasikan Regulatory Impact Analysis (RIA) dalam penyediaan Regulatory Impact Statement (RIS) berdasarkan kepada format RIS
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

Mempunyai kemudahan internet dan web cam/audio/komputer yang menyokong pembelajaran atas talian.

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 04/07/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Overview of Good Regulatory Practice (GRP)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Problem Statement
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Objectives
Hari Ke-2 | 05/07/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Policy Options
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Impact Analysis
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Public Consultation Procedures, Conclusion and Recommendation
Hari Ke-3 | 06/07/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Strategy for Implementation
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Case Study