Carian Kursus

[ UZA0005 ] Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan [ Siri 2/2023 ]

Sinopsis Kursus

Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan. Penerangan dasar-dasar & peraturan, bukan kelas sistem ePerolehan.

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan kefahaman dan kesedaran peserta dalam bidang perolehan bagi mencapai prinsip nilai faedah terbaik dalam perolehan kerajaan
  2. Mengaplikasi pengurusan perolehan kerajaan secara sistematik berpandukan peraturan-peraturan yang sedang berkuatkuasa
Syarat Tambahan

Keutamaan kepada para pegawai yang terlibat dalam pengurusan perolehan di jabatan / agensi.

Modul/Topik
Hari Pertama | 25/07/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Perolehan Kerajaan, Integriti dalam Pengurusan Perolehan Kerajaan.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Punca Kuasa, Prinsip & Dasar Perolehan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kaedah Perolehan Kerajaan & Penyediaan Spesifikasi
Hari Ke-2 | 26/07/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kaedah Pengurusan Sebut Harga dan Tender (Bekalan dan Perkhidmatan)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kaedah Penilaian Teknikal dan Kewangan (Bekalan dan Perkhidmatan)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kaedah Perolehan Kerja dan Pentadbiran Kontrak Kerja
Hari Ke-3 | 27/07/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak (Bekalan dan Perkhidmatan)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Isu dan Masalah Dalam Perolehan Kerajaan, Kajian Kes & Penutupan Kursus