Carian Kursus

[ DDA0081 ] Kursus Kaliberasi Racun Perosak & Baja [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini terbuka kepada kakitangan di Jabatan Pertanian sahaja. Kursus yang berlangsung selama 3 hari secara bersemuka ini adalah untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan peserta berkaitan pengendalian racun makluk  perosak secara berhemah dan selamat serta meningkatkan pengetahuan berkaitan  Akta Racun Makluk perosak 1974.

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan ilmu pengetahuan am Pegawai Pertanian dan Penolong Pegawai Pertanian dibawah Akta Racun Makluk Perosak 1974.
  2. Meningkatkan pemahaman dan kecekapan Pegawai Pertanian dan Penolong Pegawai Pertanian dalam mengendalikan racun makluk perosak secara berhemah dan selamat.
Syarat Tambahan

TERBUKA KEPADA  KAKITANGAN JABATAN PERTANIAN SAHAJA

Modul/Topik
Hari Pertama | 08/10/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan racun makhluk perosak (RMP)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan Akta Racun Makluk Perosak 1974
: Memahami label RMP
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penggunaan RMP seacara berhemah
: Residue
Hari Ke-2 | 09/10/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Keselamatan Diri dan PPE
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Jenis-jenis Alat Peneyembur dan Nozzle
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kalibrasi dan Penyelenggaraan
Hari Ke-3 | 10/10/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kalibrasi dan Penyelenggaraan (Hands on)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Sisa dan Bekas RMP