Carian Kursus

[ BZA0012 ] Kursus MyPortfolio [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini akan menerangkan secara lebih jelas mengenai MyPortfolio dan peserta akan dapat mengetahui signifikan pewujudan MyPortfolio kepada diri sendiri dan juga jabatan.

Objektif Kursus
 1. Memberi pendedahan berkenaan PKPA Bil. 4 Tahun 2018 myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam serta penyediaan myPortfolio.
 2. Membolehkan peserta menyediakan myPortfolio serta berupaya membantu warga jabatan/agensi menyediakan myPortfolio.
Syarat Tambahan

Dokumentasi yang perlu disediakan oleh peserta semasa kursus:

 1. Apa-apa dokumen yang mendokumenkan proses kerja (contoh: Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja)
 2. JD
 3. Waran/Surat Kelulusan Perjawatan
 4. Carta Organisasi
 5. Carta Fungsi
 6. Dokumen Kualiti
 7. Pelan Strategik
 8. Undang-undang, Peraturan dan Punca kuasa
 9. Lain-lain contoh proses kerja bersesuaian yang boleh dijadikan rujukan agensi
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 20/08/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul A - Pengenalan myPortfolio : Panduan Kerja Sektor Awam
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul B - Tatacara Penyediaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul B - Tatacara Penyediaan (samb)
Hari Ke-2 | 21/08/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul C - Amali Penyediaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul C - Amali Penyediaan (Samb)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul C - Amali Penyediaan (Samb)
Hari Ke-3 | 22/08/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul D - Pembentangan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul D - Pembentangan (Samb)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul E - Rumusan, Kesimpulan dan Penilaian