Carian Kursus

[ KFA0002 ] Kursus Asas Kewangan Korporat [ Siri 1/2021 ]

Sinopsis Kursus

Peserta kursus akan didedahkan kepada :

1. Capital Budgeting Techniques dalam membuat penilaian berkesan ke atas pulangan dari pelaburan.

2. Pengurusan asas Cost Of Capital serta Capital Structure dalam menentukan kadar pulangan/pelaburan dengan kos yang munasabah.

3. Pengurusan Modal Kerja yang optimum.

4. Menguruskan risiko kewangan secara berkesan.

5. Mempelajari komponen pasaran kewangan di Malaysia secara am.

 

Objektif Kursus
  1. Menerangkan fungsi dan komponen asas pasaran kewangan yang terdapat di Malaysia.
  2. Mengklasifikasikan risiko iaitu risiko kewangan dan risiko bukan kewangan serta menerangkan tindakan mitigasi yang bersesuaian dalam pengurusan risiko kewangan.
  3. Menerangkan asas pengurusan dalam mengoptimakan kitaran operasi modal kerja dalam mengurangkan kos modal.
  4. Menilai merit cadangan pelaburan dengan menggunakan beberapa kaedah penilaian seperti Pay Back Period, Net Present Value, Internal Rate of Return dan Accounting Rate of Return dalam membuat keputusan pelaburan.
  5. Menilai Rate of Return/ Hurdle Rate yang mampu menjana pulangan tinggi dari penggunaan sumber ekuiti atau hutang atau kedua-duanya.
  6. Mengaplikasikan Capital Structure yang efektif dalam memaksimakan nilai perniagaan dan mengurangkan kos modal.
Modul/Topik
Hari Pertama | 28/09/2021 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Kewangan Korporat
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pasaran Kewangan di Malaysia
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Risiko Kewangan
Hari Ke-2 | 29/09/2021 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan Modal Kerja
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Teknik Anggaran Modal
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Teknik Anggaran Modal (sambungan)
Hari Ke-3 | 30/09/2021 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kos dan Struktur Modal
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kos dan Struktur Modal (sambungan)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Case Study Presentation