Carian Kursus

[ KPB0002 ] Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) - Modul I : Formulasi Dan Pembentukan Projek [ Siri 2/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus 3PAB ialah kursus komprehensif khusus untuk pegawai awam yang terlibat dalam pengurusan projek awam. Kursus ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada peserta sebagai pengurus projek bertauliah yang berkemampuan menguruskan projek secara profesional.

Peserta akan mengikuti pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran serta melalui pelbagai bentuk penilaian secara menyeluruh sepanjang kursus dijalankan.

Bagi melayakkan peserta dipertimbangkan pentauliahan dengan pensijilan pengurusan projek awam bersepadu (3PAB), peserta perlu menghadiri ke semua Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV dan Modul V (penempatan projek) dalam tempoh masa dua (2) tahun.

Peserta akan menduduki peperiksaan bagi Modul 1 hingga 3 pada hari terakhir kursus. Manakala bagi Modul 4, peserta akan diberikan tugasan berkumpulan untuk dibentangkan dan akan dinilai oleh Panel.

Kursus ini dilaksanakan secara fizikal selama lima (5) hari bagi Modul 1 dan 2 dan 4 (hari) bagi Modul 3 dan 4. 

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan kompetensi, daya inovasi dan kreativiti dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai projek
  2. Menyediakan platform untuk mengenal pasti dan mengaplikasi kaedah terbaik dalam pengurusan projek serta mampu menyelesaikan masalah.
  3. Membangunkan kumpulan kepakaran dalam bidang pengurusan projek.
  4. Mendapat pengiktirafan sebagai pengurus projek bertauliah dan berkemampuan menguruskan projek secara profesional.
  5. Menyediakan peluang perkongsian pelbagai bidang kepakaran dalam pengurusan projek melalui strategi kolaboratif.
Syarat Tambahan

1. Keutamaan peserta untuk Modul I hingga IV 3PAB ialah pegawai awam yang sedang atau yang dikenalpasti terlibat dalam pengurusan projek awam.

2. Pegawai awam perlu menamatkan Modul I hingga IV 3PAB dengan jaya bagi mengikuti Modul V 3PAB.

3.Tempoh Sah bagi peserta melengkapkan ke semua modul yang ditawarkan (I hingga V) adalah dalam tempoh masa 2 tahun sahaja.

Modul/Topik
Hari Pertama | 15/05/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Pengurusan Projek
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kerangka Pembangunan Bersepadu di Malaysia
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengenalanpastian Projek Menggunakan Logical Framework Approach (LFA)
Hari Ke-2 | 16/05/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalpastian projek menggunakan Logical Framework Approch (LFA)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalpastian projek menggunakan Logical Framework Matrix (LFM)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Aplikasi Creativity Index (CI) dalam perancangan projek awam
Hari Ke-3 | 17/05/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembiayaan Projek Awam Secara PPP
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan tanah untuk projek pembangunan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan tanah untuk projek pembangunan
Hari Ke-4 | 18/05/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kajian Kemungkinan: Analisis Alam Sekitar
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kajian Kemungkinan: Analisis Tapak, Teknikal dan Rekabentuk
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kajian Kemungkinan: Analisis Kewangan
Hari Ke-5 | 19/05/2023 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Persediaan Peperiksaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Peperiksaan