Carian Kursus

[ KCB0020 ] Kursus DGCCR Certified Trainers [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

DIGITAL GOVERNMENT COMPETENCY AND CAPABILITY READINESS (DGCCR) MERUPAKAN SATU INISIATIF KERAJAAN UNTUK MEMBANGUNKAN KOMPETENSI DAN KEUPAYAAN DIGITAL PENJAWAT AWAM PADA SETIAP PERINGKAT SERTA PERANAN DALAM USAHA MENINGKATKAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN DIGITAL KEPADA RAKYAT SEJAJAR DENGAN ERA LEDAKAN DIGITAL DAN PERKEMBANGAN REVOLUSI INDUSTRI KEEMPAT (IR4.0)
SUSULAN ITU, SALAH SATU PROGRAM UTAMA DI BAWAH DGCCR YANG TELAH DIJADUALKAN IAITU PROGRAM DGCCR CERTIFIED TRAINERS (CT) 2.0. AKAN DILAKSANAKANSALAH SATU OBJEKTIF PROGRAM INI, ADALAH UNTUK MELAHIRKAN SEKUMPULAN TENAGA PENGAJAR TERLATIH DAN ARIF DALAM MENYAMPAIKAN INPUT YANG BERKAITAN DENGAN DIGITAL MINDSET, DIGITAL CULTUREDIGITAL LANDSCAPE, LAPAN (8) INDIVIDUAL CAPABILITIES DAN 17 ORGANISATIONAL CAPABILITIES BERDASARKAN MODUL STANDARD YANG DITETAPKAN.
PEGAWAI YANG BERJAYA MENYEMPURNAKAN MODUL YANG DITETAPKAN, LAYAK UNTUK DITAULIAH SEBAGAI DGCCR CERTIFIED TRAINERS. DGCCR CERTIFIED TRAINERS DI HARAP DAPAT MEMBERI SUMBANGAN SIGNIFIKAN KEPADA PEMBANGUNAN KOMPETENSI DIGITAL SEKTOR AWAM DENGAN PERANAN SEPERTI BERIKUT:

     1. PENCERAMAH DGCCR DIPERINGKAT KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI TEMPAT BERTUGAS;
     2. PENCERAMAH DGCCR YANG DIBENARKAN MENYAMPAIKAN INPUT DI LUAR JABATAN BERTUGAS; DAN
     3. PENCERAMAH DGCCR DI BAWAH SELIAAN SERTA PENYELARASAN INTAN BAGI PEMBANGUNAN KOMPETENSI DIGITAL YANG BERTERUSAN KEPADA KUMPULAN SASAR.

Objektif Kursus
  1. Pada akhir kursus ini, peserta akan dapat menyampaikan input yang berkaitan dengan DGCCR Connected Technology, Digital Mindset, Digital Culture, Digital Landscape, 8 Individual Capabilities (8 IC), dan 17 Organizational Capabilities (17 OC) berdasarkan silibus standard yang ditetapkan.
Syarat Tambahan

Permohonan kursus hanya dibuka kepada peserta yang telah menerima surat pelantikan sebagai Pelatih DGCCR Certified Trainer bagi Siri 1 Tahun 2022 sahaja.

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 16/02/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Digital Landscape
Hari Ke-2 | 17/02/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Individual Capabilities
Hari Ke-3 | 14/03/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Peranan Anda Sebagai Jurulatih
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Dinamika Pembelajaran Dewasa
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembangunan Metodologi Dan Assessment Of Learners
Hari Ke-4 | 15/03/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Trajektori Persembahan Berkesan - Teknik Persembahan Dan Grooming
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Trajektori Persembahan Berkesan - Penyediaan Slaid Yang Efektif
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi Perkongsian Ilmu - MyDIGITAL
: Sesi Perkongsian Ilmu - Minda Dan Budaya Dalam Era Digital
Hari Ke-5 | 16/03/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: DGCCR Connected Technology
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Digital Mindset
Hari Ke-6 | 17/03/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Digital Culture
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Organizational Capabilities