Carian Kursus

[ SZA0003 ] Kursus Pemikiran Kreatif [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Selaras dengan keperluan semasa di dalam perkhidmatan awam, penekanan kepada strategi dan program berteraskan keberhasilan bagi menjana inovasi dan meningkatkan produktiviti amat dititikberatkan oleh stakeholder. 

Sehubungan itu, kursus yang diadakan secara bersemuka ini menampilkan inisiatif-inisiatif strategik yang baharu bagi menggalakkan perkongsian ilmu, percambahan idea serta platform bagi menanda aras amalan-amalan terbaik bagi menyemarakkan lagi budaya kreativiti dan inovasi dalam kalangan penjawat awam.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan teori serta konsep pemikiran kreatif dan inovatif
  2. Menerangkan teori serta konsep pemikiran kreatif dan inovatif
  3. Menyenaraikan Creative Tools yang boleh digunakan untuk menjana idea kreatif dalam pekerjaan
  4. Menerangkan bagaimana Creative Tools digunakan untuk membuat penambah baikan , menyelesaikan masalah serta mencipta perkhidmatan atau produk baharu dalam pekerjaan bagi meningkatkan kecekapan organisasi
  5. Mengaplikasi Creative Tools digunakan untuk membuat penambah baikan , menyelesaikan masalah serta mencipta perkhidmatan atau produk baharu dalam pekerjaan bagi meningkatkan kecekapan organisasi
  6. Mengaplikasi Best Practice yang dipelajari ke arah meningkatkan pembudayaan inovasi organisasi
Syarat Tambahan

Para Peserta dikehendaki mematuhi perkara-perkara berikut:

  • Menyertai group whatsapp sementara kursus bagi menyampaikan arahan/maklumat yang berkaitan.
Modul/Topik
Hari Pertama | 10/06/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Taklimat Kampus & Ice Breaking
: Pengenalan kepada Kreativiti dan Inovasi (Konsep Pemikiran Kreatif)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan kepada Kreativiti dan Inovasi (Konsep Pemikiran Kreatif) - Memahami Minda
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Creative Tools: Creative Challenge, Alternative Concept Fan
Hari Ke-2 | 11/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Creative Tools: Mind Provocation & Random Input
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Creative Tools: Brainstorming And Scamper
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi Creative Idea Jamming 1
Hari Ke-3 | 12/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Sesi Creative Idea Jamming 2
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Persembahan Kumpulan dan Penutup Kursus