Carian Kursus

[ UZA0012 ] Kursus Pemikiran Kreatif [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Pemikiran manusia begitu luas dan sukar dijangkakan. Oleh yang demikian, amatlah penting untuk memahami strategi dalam berfikir agar hasil idea yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan. Beberapa kaedah dan pandangan ahli pemikir turut dibincangkan dalam kursus ini bagi memberikan kefahaman yang jelas berkaitan teknik pemikiran yang hebat. 

Mantan Perdana Menteri Malaysia menegaskan dalam dalam Janji 21 : Memperkasakan Perkhidmatan Awam amat menggalakkan warga perkhidmatan awam membudayakan kreativiti dan kebolehan berfikir di luar kotak agar dapat mempertajamkan kebolehan mereka dalam bidang masing-masing. Hanya melalui pembangunan idea yang berkesan akan mampu  melahirkan 1,001 idea yang boleh digunakan,  berfungsi dan menguntungkan. Keupayaan untuk melihat sesuatu idea dalam pelbagai perspektif atau sudut pandangan yang di luar kebiasaan  akan membolehkan  seseorang itu bertindak menyelesaikan masalah dengan kaedah yang amat menakjubkan.

Objektif Kursus
 1. Menerangkan teori serta konsep pemikiran kreatif dan inovatif
 2. Menyenaraikan creative tools yang boleh digunakan untuk membuat penambahbaikkan, menyelesaikan masalah mahupun mencipta perkhidmatan atau produk baharu dalam pekerjaan;
 3. Menerangkan bagaimana creative tools digunakan untuk membuat penambahbaikan, menyelesaikan masalah mahupun mencipta perkhidmatan atau produk baharu dalam pekerjaan;
 4. Mengaplikasikan creative tools bagi membuat penambahbaikan, menyelesaikan masalah mahupun mencipta perkhidmatan atau produk baharu dalam pekerjaan; dan
 5. Mengaplikasikan best pratices yang dipelajari ke arah meningkatkan pembudayaan inovasi organisasi.
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan
 1. Pemillihan peserta kursus diutamakan kepada pegawai yang menguruskan rekod-rekod jabatan

 2.  Pemilihan peserta yang lain adalah berdasarkan justifikasi peserta memohon kursus ini.

 3.  Peserta perlu mematuhi syarat-syarat tambahan berikut :

      (Bersemuka)

 • Memuat turun surat Tawaran Kursus dan melengkapkan Borang Pengesahan Kehadiran untuk dimuat naik sebagai maklum balas kelulusan Ketua Jabatan dalam DTIMS.

 • Peratus kehadiran peserta mestilah tidak kurang 80% tanpa gagal bagi melayakkan menerima Sijil Kehadiran Kursus;

 • Membuat penilaian kursus melalui pautan http://www.dtims.intan.my bagi memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir kursus; dan

 • Daftar kehadiran berkursus dalam Program Pembangunan Kompetensi HRMIS (bagi agensi yang berkaitan).

      (Secara Dalam Talian)

 • Pautan link kursus akan diberikan kepada peserta tiga (3) hari sebelum berkursus. 

 • Memuat turun surat Tawaran Kursus dan melengkapkan Borang Pengesahan Kehadiran untuk dimuat naik sebagai maklum balas kelulusan Ketua Jabatan dalam DTIMS.

 • Peratus kehadiran peserta mestilah tidak kurang 80% tanpa gagal bagi melayakkan menerima Sijil Kehadiran Kursus;

 • Kamera telefon bimbit atau komputer perlu sentiasa dalam mod aktif yang menunjukkan imej hidup (live image) kehadiran peserta sepanjang kursus;

 • Menetapkan webcam pada mod ON semasa kursus berlangsung dan menetapkan mikrofon pada mod OFF sekiranya tidak digunakan;

 • Nama sebenar dan singkatan nama kementerian atau jabatan atau agensi hendaklah dinyatakan;

 • Mendaftar masuk ke platform dalam talian yang telah ditetapkan tepat jam 8.00 pagi pada hari berkursus. 

 • Mengemukakan soalan dan maklum balas semasa sesi pembelajaran dengan mengangkat tangan sebelum menetapkan mikrofon pada mod ON atau taip melalui ruangan chat window;

 • Mengekalkan adab tatasusila semasa berinteraksi menerusi chat window. Beri laluan kepada penceramah dan peserta lain untuk turut berkongsi maklumat;

 • Memastikan bebas daripada aktiviti lain semasa mengikuti kursus. Sekiranya perlu menguruskan hal penting yang tidak dapat dielakkan, sila maklumkan kepada urus setia melalui ruangan chat window;

 • Membuat penilaian kursus melalui pautan http://www.dtims.intan.my bagi memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir kursus;

 • Muat turun e-sijil, nota dan pelbagai rujukan lain boleh dibuat selepas penilaian program diselesaikan; dan

 • Daftar kehadiran berkursus dalam Program Pembangunan Kompetensi HRMIS (bagi agensi yang berkaitan).

Modul/Topik
Hari Pertama | 29/07/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Kreativiti dan Inovasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Memahami Minda
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Creative Tool : Creative Challenge, Alternative & Concept Fan
Hari Ke-2 | 30/07/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Creative Tool : Mind Provocation & Random Input
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Creative Tool : Brainstorming & SCAMPER
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: InnoVisit
Hari Ke-3 | 31/07/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Sesi Creative Idea Jamming (Latihan Dalam Kumpulan)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembentangan Kumpulan (Sambungan) & Rumusan Akhir