Carian Kursus

[ BZA0030 ] Kursus Pengurusan Pelanggan [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan peserta mengenai PKPA Bilangan 1 Tahun 2008 dalam aspek Pengurusan Perhubungan Pelanggan. Kursus ini juga bertujuan meningkatkan kemahiran peserta dalam menguruskan pelanggan di jabatan/agensi masing-masing untuk menawarkan perkhidmatan secara berkesan yang dapat memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan konsep asas perkhidmatan pelanggan berkualiti berdasarkan PKPA 1/2008.
  2. Menyenaraikan kepentingan perkhidmatan pelanggan dari persepsi pelanggan atau orang awam.
  3. Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua (2) tugas dan tanggungjawab sebagai penyelia atau pengurus perkhidmatan pelanggan yang cekap dan berbudi bahasa.
Modul/Topik
Hari Pertama | 05/03/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Konsep Perkhidmatan Pelanggan Berkualiti
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Perkhidmatan Kaunter dan Telefon Berkualiti
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Komunikasi Berkesan
Hari Ke-2 | 06/03/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Mystery Shopping
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Mystery Shopping - Latih Amal
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentangan Latih Amal - Mystery Shopping
Hari Ke-3 | 07/03/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Prinsip Perhubungan Awam dan Interpersonal
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Imej Sebagai Petugas Barisan Hadapan