Carian Kursus

[ KCA0058 ] Kursus Pengenalan Kepada Pembangunan Bahan Kursus e-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA) [ Siri 2/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini adalah kursus terbuka dan merupakan pra-syarat bagi agensi-agensi yang berhasrat untuk membangunkan bahan kursus EPSA®. Peserta yang berhasrat untuk membangunkan bahan kursus bagi agensi masing-masing adalah diberikan keutamaan.

Peserta akan diberi bimbingan dan penerangan mengenai proses pembangunan bahan kursus agar pembangun modul mematuhi Garis Panduan Pembangunan Bahan Kursus EPSA®.

Objektif Kursus
  1. Menjelaskan proses pembangunan bahan kursus EPSA® bertepatan dengan Garis Panduan Pembangunan Bahan Kursus EPSA®
  2. Menjelaskan struktur dan kaedah asas dalam penyediaan bahan kursus EPSA®.
  3. Menjelaskan elemen multimedia & rekebentuk teknikal dalam pembangunan bahan kursus EPSA®.
Syarat Tambahan

Digalakkan penyertaan daripada agensi yang berminat untuk membangunkan bahan kursus menggunakan peruntukan RMKe - 12 INTAN dalam fasa 5 dan 6 tahun 2024. Peserta bengkel ini dikehendaki untuk membawa laptop masing-masing.

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 04/07/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada e-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA), Pengenalan kepada Projek Pembangunan Bahan Kursus EPSA dan Proses Pembangunan Bahan Kursus EPSA
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Elemen Multimedia & Rekabentuk Teknikal Bahan Kursus EPSA®
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengenalan Kepada Struktur Bahan Kursus EPSA® dan Demo Bahan Kursus EPSA®
Hari Ke-2 | 05/07/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyediaan Bahan Kursus EPSA® (• Requirement & Analysis • Mind Mapping • Create Lesson Map
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Semakan dan Pengujian Bahan Kursus EPSA®, Pentauliahan Bahan Kursus EPSA®, dan Penyediaan Dokumen Penawaran Bahan Kursus EPSA®
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latihan Pembangunan Mind Map dan Lesson Map, Sesi perbincangan dan Soal Jawab