Carian Kursus

[ KCA0062 ] Kursus Robotic Process Automation (RPA) - UiPath [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Robotic Process Automation (RPA) akan dapat memberi pendedahan dan peningkatan pengetahuan dalam pembangunan RPA bagi melaksanakan di tempat kerja

Objektif Kursus
  1. Memberi kesedaran Process kerja digital melalui penggunaan RPA;
  2. Penggunaan dan teknik pembangunaan RPA melalui aplikasi UiPath;
  3. Memahami dan menghayati konsep dan merancang Process kerja di jabatan yang boleh diautomasikan;dan
  4. Mengenalpasti Process kerja yang boleh diautomasi di jabatan
Syarat Tambahan

Memiliki pengetahuan asas pengaturcaraan

Modul/Topik
Hari Pertama | 29/03/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Robotic Process Automation
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Asas Komponen RPA
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Automasi User Interface (UI)
Hari Ke-2 | 30/03/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kemahiran Teras UiPath
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Membangun Bot Ringkas - Bahagian 1
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Membangun Bot Ringkas - Bahagian 2