Carian Kursus

[ KFA0031 ] Kursus Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) dan Ekonomi Digital (Kumpulan Pelaksana) [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Di akhir kursus para peserta akan dapat:

  1. Mengenalpasti konsep dan komponen teknologi di dalam revolusi perindustrian; dan
  2. Menerangkan dasar-dasar kerajaan yang menyokong revolusi perindustrian keempat.
Objektif Kursus
  1. Mengenalpasti konsep dan komponen teknologi di dalam revolusi perindustrian keempat dan ekonomi digital; dan
  2. Menerangkan dasar-dasar kerajaan yang menyokong revolusi perindustrian keempat dan ekonomi digital
Modul/Topik
Hari Pertama | 15/03/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada 4IR dan Ekonomi Digital
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Teknologi Baru sebagai Pemacu Ekonomi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Dasar 4IR Negara
Hari Ke-2 | 16/03/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Peluang dan Cabaran 4IR di Malaysia
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Peruncitan dan eDagang
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi Perkongsian Teknologi Kewangan (FinTech)