Carian Kursus

[ KCA0058 ] Kursus Pengenalan Kepada Pembangunan Bahan Kursus e-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA) [ Siri 2/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini adalah kursus tertutup (jemputan sahaja) dan merupakan pra-syarat bagi agensi-agensi yang berhasrat untuk membangunkan bahan kursus EPSA®.

Peserta akan diberi bimbingan dan penerangan mengenai proses pembangunan bahan kursus agar pembangun modul mematuhi Garis Panduan Pembangunan Bahan Kursus EPSA®.

Objektif Kursus
  1. Menjelaskan proses pembangunan bahan kursus EPSA® bertepatan dengan Garis Panduan Pembangunan Bahan Kursus EPSA®
  2. Menjelaskan struktur dan kaedah asas dalam penyediaan bahan kursus EPSA®.
  3. Menjelaskan elemen multimedia & rekebentuk teknikal dalam pembangunan bahan kursus EPSA®.
Modul/Topik
Hari Pertama | 19/10/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada e-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA®)
: Proses Pembangunan Bahan Kursus EPSA®
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan Kepada Struktur Bahan Kursus EPSA®
: Penyediaan Bahan Kursus EPSA® & Instructional Design
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Elemen Multimedia & Rekabentuk Teknikal Bahan Kursus EPSA®
: Semakan / Pengujian / Pentauliahan / Penawaran Bahan Kursus EPSA® & Contoh Bahan Kursus - Online Learning Modules dan perkara-perkara yang perlu diambil maklum semasa Pembangunan Online Learning Modules
Hari Ke-2 | 20/10/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Local Content - Reviu dan penambahbaikan IR 4.0 dan DGCCR - Recap Online Learning dan Aktiviti Pembangunan Bahan Kursus- Online Learning Modules
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Local Content - Reviu dan penambahbaikan IR4.0 dan DGCCR - Penyediaan Mind Mapping and Lesson Maps
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: LC - Review dan Penambahbaikan IR4.0 - DGCCR - Pembangunan Bahan Kursus - Online Learning Module & Penyediaan Voice Over Scripts
: Pembentangan