Carian Kursus

[ KFA0002 ] Kursus Asas Kewangan Korporat [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Peserta kursus akan didedahkan berkenaan jenis produk pelaburan yang terdapat dalam pasaran, pengurusan pembiayaan dan risiko.

 

 

Objektif Kursus
  1. Menerangkan fungsi dan komponen asas pasaran kewangan
  2. Mengenalpasti produk-produk pelaburan yang terdapat di Malaysia
  3. Mengenalpasti kaedah-kaedah pembiayaan yang terdapat di Malaysia
  4. Menerangkan risiko-risiko kewangan berdasarkan pelaburan dan pembiayaan
Modul/Topik
Hari Pertama | 27/09/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Kewangan Korporat
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Pelaburan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Produk Pelaburan Komersil
Hari Ke-2 | 28/09/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Produk Pelaburan Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Pembiayaan (Hutang)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Pembiayaan (Ekuiti)
Hari Ke-3 | 29/09/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kaedah Pembiayaan Komersil
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kaedah Pembiayaan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Risiko Pelaburan dan Pembiayaan