Carian Kursus

[ AAA0029 ] KURSUS KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN (UPSKILLING-PP) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini merangkumi aspek keselamatan makanan sepanjang rantaian makanan, ciri-ciri kualiti makanan mengikut Amalan Pengilangan Yang Baik dan kepentingan pensijilan bagi kualiti makanan. 

Objektif Kursus
  1. Memberi pengetahuan dan kefahaman mengenai kepentingan serta ciri-ciri keselamatan dan kualiti makanan.
  2. Memberi pendedahan mengenai pensijilan kualiti yang baharu diperkenalkan oleh pihak berwajib
Syarat Tambahan

TERBUKA KEPADA SEMUA PENJAWAT AWAM

Modul/Topik
Hari Pertama | 23/04/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: CERAMAH 1: Pengenalan kepada Keselamatan dan Jenis-Jenis Bahaya dalam Makanan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: CERAMAH 2: Memahami Mikroorganisma Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisma Dalam Makanan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: CERAMAH 3: Pengenalan Kepada Kualiti Makanan
Hari Ke-2 | 24/04/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: CERAMAH 4: Kawalan Kualiti Pemprosesan dan Pengawetan Makanan
: CERAMAH 5: Kesan Jangka Hayat Produk Terhadap Kualiti Makanan
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: AMALI 1: Analisis Kualiti Makanan dan Ujian Sensori
Hari Ke-3 | 25/04/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: AMALI 2: Analisis Mikrobiologi Asas
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: CERAMAH 7: Pengenalan Skim Pensijilan Kualiti Makanan (KKM)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: CERAMAH 6:Pembungkusan Makanan: Aspek Keselamatan dan Kualiti