Carian Kursus

[ KEA0004 ] Kursus Patriotisma dan Kenegaraan [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

"Pembinaan negara bangsa merupakan matlamat utama sesebuah negara dan boleh dianggap sebagai kemuncak kejayaan bagi sesebuah negara, pentadbiran serta penduduknya.- Mohamad Rodzi Abdul Razak: (2009) 
Kursus Negara Bangsa dilaksanakan bagi memberi pengetahuan mengenai pembinaan Negara Bangsa menurut Perlembagaan Persekutuan, Rukun Negara dan sejarah. Konsep-konsep penting pembinaan negara bangsa yang dibincangkan antara lain adalah seperti asimilasi, integrasi, patriotisma, pembentukan jati diri, hubungan etnik dan pengurusan perpaduan.

Objektif Kursus
 1. Membincangkan mengenai konsep-konsep penting pembinaan Negara Bangsa Malaysia.
 2. Mengenalpasti faktor-faktor pemangkin dan penghalang pembinaan Negara Bangsa Malaysia.
 3. Mengenalpasti dan mencadangkan idea-idea baharu dalam usaha berterusan pembinaan Negara Bangsa Malaysia.
Syarat Tambahan

Kursus Negara Bangsa Siri 1/2024 ini akan diadakan secara dalam talian.

 • Peserta tidak perlu hadir secara fizikal ke INTAN Kampus Utama Bukit Kiara sama ada untuk pendaftaran, menghadiri kuliah dan sebagainya. Hanya perlu berada di tempat masing-masing dengan akses kepada komputer berinternet, mikrofon dan webcam;
 • Kelulusan Ketua Jabatan diperolehi oleh peserta semasa borang pengesahan kehadiran DTIMS dimuat naik;
 • Peratus kehadiran peserta adalah 80% tanpa gagal;
 • Kamera telefon bimbit atau komputer perlu sentiasa dalam mod aktif yang menunjukkan imej hidup (live image) kehadiran peserta sepanjang program;
 • Menetapkan webcam pada mod ON semasa kursus berlangsung dan menetapkan mikrofon pada mod OFF sekiranya tidak digunakan;
 • Nama sebenar dan singkatan nama kementerian, jabatan atau agensi hendaklah dinyatakan;
 • Mendaftar masuk ke platform dalam talian yang telah ditetapkan tepat jam 9.00 pagi pada hari berkursus. Capaian ke platform dalam talian akan diedarkan oleh urus setia kursus sehari sebelum kursus bermula;
 • Mengemukakan soalan dan maklum balas semasa sesi pembelajaran dengan mengangkat tangan sebelum menetapkan mikrofon pada mod ON atau taip melalui ruangan chat window;
 • Mengekalkan adab tatasusila semasa berinteraksi menerusi chat window. Beri laluan kepada penceramah/ peserta lain untuk turut berkongsi maklumat;
 • Memastikan bebas daripada aktiviti lain semasa mengikuti kursus. Sekiranya perlu menguruskan hal penting yang tidak dapat dielakkan, sila maklumkan kepada urus setia melalui ruangan chat window;
 • Membuat penilaian kursus melalui pautan http://www.dtims.intan.my bagi memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir kursus;
 • Muat turun e-sijil, nota dan pelbagai rujukan lain boleh dibuat selepas penilaian program diselesaikan.
Modul/Topik
Hari Pertama | 14/06/2024 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Bahagian 1 : Keunggulan Jati Diri: Persoalan Jurang Bahasa
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Bahagian 2 : Keunggulan Jati Diri: Persoalan Jurang Bahasa