Carian Kursus

[ CCA0074 ] Kursus Teknik Neuro Linguistik Program (NLP) Dalam Kepimpinan dan Komunikasi Berkesan [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Anjuran PLPP Wilayah Utara

Objektif Kursus
  1. Memberi pendedahan tentang penggunaan NLP dalam meningkatkan keberkesanan komunikasi dan prestasi diri dengan menguasai kaedah NLP secara berstruktur.
  2. Meningkatkan keupayaan peserta dalam menguruskan emosi dan minda, memimpin diri sendiri, memperkasakan diri dan mengendalikan hubungan dengan orang lain.
Syarat Tambahan

Terbuka kepada kakitangan Jabatan Pertanian Gred 41 dan ke atas sahaja

Modul/Topik
Hari Pertama | 10/09/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada NLP
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Strategi Berfikir NLP
Hari Ke-2 | 11/09/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Model Komunikasi NLP
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pemahaman Emosi
Hari Ke-3 | 12/09/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Aplikasi NLP dalam kehidupan