Carian Kursus

[ WZA0021 ] Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus
  1. Menerangkan aspek-aspek penting dalam pengurusan stor selaras dengan PP - Tatacara Pengurusan Stor dan peraturan-peraturan yangn berkuatkuasa;
  2. Mengenal pasti punca-punca berlakunya ketidakakuran dalam pengurusan stor; dan
  3. Menerangkan amalan-amalan pengurusan stor yang terbaik berdasarkan Tatacara Pengurusan Stor yang termaktub dalam Pekeliling Perbendaharaan.
Objektif Kursus
  1. Mengaplikasi pengetahuan yang diperolehi dalam meningkatkan kecemerlangan pengurusan stor di agensi masing-masing;
  2. Meningkatkan kefahaman dan kemahiran dalam mengurus stor selaras dengan pekeliling baru 1PP – Tatacara Pengurusan Stor dan Sistem Pengurusan Stor (SPS); dan
  3. Menambah pengalaman dalam mengurus dan memantau pengeluaran dan penggunaan barang-barang stor (stok dan inventori) kerajaan secara sistematik berpandukan kepada peraturan-peraturan semasa.
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

1. Pemillihan peserta kursus diutamakan kepada Pegawai Stor  dan Pembantu Pegawai Stor

2. Pemilihan peserta yang lain bedasarkan kriteria permohonan peserta memohon kursus ini.

Peserta yang telah dipilih untuk menghadiri kursus bersemuka perlu mematuhi syarat-syarat tambahan berikut:

1.    Peserta perlu mendapatkan pelepasan daripada Ketua Jabatan terlebih dahulu sebelum menghadiri kursus.

2.   Sepanjang tempoh kursus dijalankan, peserta adalah diwajibkan untuk menghadiri sepenuhnya aktiviti yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran sebanyak 20% daripada keseluruhan aktiviti kursus akan menyebabkan peserta TIDAK LAYAK untuk dianugerahkan sijil kehadiran kursus;

3.    Peserta kelainan upaya (OKU) atau mempunyai masalah kesihatan adalah diwajibkan untuk memaklumkan kepada urus setia kursus sebelum tarikh kursus.

4.    Tempat Penginapan disediakan bagi yang tinggal di luar kawasan Kuching atau Samarahan. Sila klik ruangan  PERLU PENGINAPAN dalam permohonan.

5.    Makan / minum disediakan untuk pagi dan tengahari. Bagi peserta yang menginap diasrama INSARA,  makan malam dan minum pagi DISEDIAKAN pada hari mula berkursus.

6.    Peserta digalakkan membawa pakaian sukan untuk aktiviti selepas masa berkursus.

7.    Sejumlah RM30.00 (tunai) akan dikutip dari setiap peserta sebagai yuran pendaftaran kursus pada hari pertama kursus. Resit rasmi akan dikeluarkan bagi membolehkan peserta membuat tuntutan semula daripada Kementerian/ Jabatan/ Agensi       /Institusi masing-masing. Sukacita kiranya tuan/ puan dapat memberikan pengesahan kehadiran melalui dashboard pengguna (www.dtims.intan.my); dan

8.   Peserta diingatkan mematuhi Etika Perkhidmatan Awam sepanjang berkursus dan peraturan-peraturan semasa kursus akan dimaklumkan kepada tuan/puan pada hari pendaftaran.

 

Modul/Topik
Hari Pertama | 19/06/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Pengurusan Aset AM 1.1 dan Pendahuluan Pengurusan Stor AM 6.1
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pendahuluan Pengurusan Stor AM 6.1 (samb..)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal 1
Hari Ke-2 | 20/06/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penerimaan Am 6.2 & Merekod Stok Am 6.3
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penyimpanan AM 6.4 & Pengeluaran AM 6.5
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal 2
Hari Ke-3 | 21/06/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Verifikasi Am 6.6 Dan Keselamatan Kebersihan AM 6.7
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pindahan AM 6.8 , Pelupusan AM 6.9 dan Kehilangan dan Hapus Kira AM 6.10
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal 3
Hari Ke-4 | 22/06/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembentangan Kumpulan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembentangan Kumpulan, Refleksi, Rumusan dan Penilaian Penutupan