Carian Kursus

[ BZA0004 ] Kursus Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini diadakan bagi melatih penjawat awam meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemahiran melaksanakan pengurusan baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) berdasarkan Pekeliling Transformasi Perkhidmatan Awam Bil 1 tahun 2016, iaitu Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi Dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif. 

Objektif Kursus
  1. Menerangkan pelaksanaan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi Dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif
  2. Mengaplikasikan proses-proses dan penggunaan kaedah dan teknik terkini dalam menghasilkan projek KIK.
  3. Memperoleh kemahiran dalam penyediaan dokumentasi projek.
Modul/Topik
Hari Pertama | 04/07/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan : Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaaan Inovasi dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengiktirafan : Mekanisme Penilaian dan Kriteria Pemarkahan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penghasilan Projek : Pengenalpastian Projek dan Pengenalan Design Thinking dan Blue Ocean Strategy
Hari Ke-2 | 05/07/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penghasilan Projek : Teknik dan Kaedah Blue Ocean Strategy dan Latih Amal
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penghasilan Projek : Teknik dan Kaedah Blue Ocean Strategy dan Latihan Amal
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penghasilan Projek : Teknik dan Kaedah Blue Ocean Strategy dan Latih Amal
Hari Ke-3 | 06/07/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengiktirafan : Penyediaan Dokumentasi dan Latih Amal
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengiktirafan : Penyediaan Dokumentasi dan Latih Amal, Rumusan, Penilaian & Penutupan