Carian Kursus

[ KLA1010 ] Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini direka bentuk khas untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dari gred 41 sehingga 56 yang berkhidmat di kementerian/jabatan/agensi persekutuan dan kerajaan negeri yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan pelan strategi jabatan/agensi. 

Objektif Kursus

  1. Develop an understanding of concepts, principles and tools of strategic thinking, planning and management in an organization

  2. Develop and apply the skills, tools and framework to enhance strategic thinking, planning and management at work; and

  3. Develop and apply the skills and tools to formulate Organisation Strategic Plan
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

Tiada

Modul/Topik