Carian Kursus

[ WZA0016 ] Komunikasi Berkesan [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini untuk menambah keyakinan diri kepada peserta untuk berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan dengan baik

Objektif Kursus
  1. Menerangkan konsep komunikasi yang berkesan dalam hubungan Interpersonal dan organisasi
  2. Menerangkan kepentingan mengaplikasikan komunikasi verbal dan non verbal yang berkesan
  3. Menerangkan kepentingan penampilan imej positif sebagai petugas barisan hadapan
  4. Mengaplikasikan teknik komunikasi secara berkesan di peringkat individu dan kumpulan
Modul/Topik
Hari Pertama | 23/07/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENDAFTARAN / TAKLIMAT KURSUS
: LATIHAN ASAS KOMUNIKASI
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: KEPENTINGAN KOMUNIKASI BERKESAN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: KOMUNIKASI NON VERBAL
Hari Ke-2 | 24/07/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: HALANGAN MENDENGAR & MENDENGAR SECARA AKTIF
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: INTERPERSONAL & PERHUBUNGAN AWAM
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: IMEJ & KETERAMPILAN
Hari Ke-3 | 25/07/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PERBINCANGAN KUMPULAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PEMBENTANGAN KUMPULAN / PENUTUP