Carian Kursus

[ BZA0022 ] Kursus Prosedur Kewangan (Asas) [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini diberikan kepada semua Penjawat Awam terutamanya yang melaksanakan kerja-kerja kewangan dan juga kepada Penjawat Awam yang baharu dilantik untuk menerangkan tentang peraturan-peraturan dalam pengurusan kewangan kerajaan berdasarkan Pekeliling yang sedang berkuatkuasa.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan peraturan-peraturan dalam pengurusan kewangan kerajaan berdasarkan pekeliling yang berkuatkuasa;
  2. Menerangkan proses dan prosedur kewangan selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan
Modul/Topik
Hari Pertama | 15/03/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGURUSAN BAYARAN KAWALAN PERUNTUKAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PUNGUTAN DAN MENGAKAUN WANG AWAM
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PENYELENGGARAAN REKOD AKAUN AMANAH
Hari Ke-2 | 16/03/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: INTEGRITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: ELAUN DAN TUNTUTAN PERJALANAN
Hari Ke-3 | 17/03/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGENALAN PENGURUSAN STOR
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PENGENALAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: LATIH AMAL