Carian Kursus

[ IEA0018 ] AUDIO TECHNOLOGIES FOR BROADCASTING COURSE [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini memberi pendedahan  mendalam mengenai asas teknologi penyiaran audio dalam meningkatkan kefahaman ,pengetahuan dan kemahiran  peralatan sistem audio penyiaran  samada  secara teori dan juga amali berdasarkan piawaian penyiaran

Objektif Kursus
  1. Berkemahiran kenal pasti peralatan sistem audio
  2. Berkemahiran pengoperasian peralatan sistem audio secara Digital dan Analog
  3. Dapat membezakan aliran kerja Audio untuk penyiaran TV dan penyiaran Radio
  4. Memahami format audio untuk penyiaran
Syarat Tambahan

Mempunyai Passport Malaysia Antarabangsa (Passport Merah) yang masih lagi aktif dan belum tamat tempoh dan telah mengisi borang kebenaran untuk ke luar negara (Lampiran A) dan mendapat kebenaran dari ketua jabatan

Modul/Topik
Hari Pertama | 27/05/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul 1: Introduction the Audio Signal
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul 2: Introduction for Analog System
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul 3: Introduction for Digital System
Hari Ke-2 | 28/05/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul 4: Technology of Broadcast for TV and Radio
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul 5: Audio work –flow for Radio broadcast:
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul 6: Introduction of Audio Broadcast Technology Industrial
Hari Ke-3 | 29/05/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul 7: Site Visit & Case Study secara berkumpulan to Singapore
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul 8: Site Visit & Case Study secara berkumpulan (sambungan)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul 9: Site Visit & Case Study secara berkumpulan (sambungan)
Hari Ke-4 | 30/05/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul 10: Presentation by group and Q&A
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul 11: Audio broadcast
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul 12: Broadcast environment