Carian Kursus

[ DDA0066 ] Kursus Pegawai Audit myGAP Skop Pemeliharaan Lebah & Kelulut(myGAP.AM) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Pusat Latihan dan Pembangunan Pengembangan (PLPP) Wilayah Timur, Besut, Terengganu akan menganjurkan Kursus Pegawai Audit myGAP Skop Pemeliharaan Lebah & Kelulut(myGAP.AM)   pada 11-13/6/2024. 

Objektif Kursus
  1. Memahami dan mempraktikkan elemen-elemen pensijilan myGAP.AM
  2. Mengetahui dan memahami prosedur pensijilan myGAP.AM
  3. Meningkatkan kompetensi Pegawai Pembimbing myGAP.AM
Syarat Tambahan

TERBUKA KEPADA KAKITANGAN JABATAN PERTANIAN SAHAJA DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT BERIKUT:-

1.  Pegawai Pertanian telah berkhidmat sekurang-kurangnya 2 tahun.        
2.  Penolong Pegawai Pertanian telah berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun
3.  Pegawai yang berkhidmat di Bahagian Teknikal Jabatan Pertanian Malaysia
4.  Skim jawatan adalah G kecuali bagi Jabatan Pertanian Sarawak dan Pertanian Sabah yang melibatkan skim jawatan Q

 

Modul/Topik
Hari Pertama | 11/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Pemeliharaan Lebah & Kelulut
: Kaedah Pemilihan Tapak, Spesies dan Kotak Log/haif
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Sumber Makanan dan Perosak
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pelan Tindakan & Kaedah Pengauditan Pensijilan myGAP.AM
: Pengenalan myGAP.AM
Hari Ke-2 | 12/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Hands On Pengauditan di Ladang
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Hands On Pengauditan di Ladang
: Perbincangan-Laporan Audit,Laporan Ketidakakura & Tindakan Pembetulan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentangan kumpulan
Hari Ke-3 | 13/06/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Rekod, Kelulusan, Pembatalan & Pembaharuan Sijil
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pemeriksaan Tapak