Carian Kursus

[ KCB0017 ] Kursus RBTCS: ISMS Certified ISO 27001 Lead Auditor (with exam) [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus intensif lima hari ini melatih juruaudit ISMS untuk memimpin, merancang, mengurus dan melaksanakan Pelan Audit di agensi. Kursus ini juga menyediakan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan pengauditan di agensi.

Kursus pensijilan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa yang membolehkan peserta dilantik menjadi Ketua Juruaudit Dalam/Juruaudit di agensi masing-masing.

Diakhir kursus ke semua peserta akan mengambil peperiksaan untuk ditauliahkan sebagai Lead Auditor ISMS ISO/IEC 27001:2022 sektor awam.

Objektif Kursus
  1. Pemahaman tentang pengurusan keselamatan maklumat yang berkesan mengikut kerangka standard antarabangsa ISO/IEC 27001
  2. Menerangkan peranan juruaudit untuk merancang, menjalankan, melaporkan dan membuat susulan audit
  3. Kemahiran untuk merancang, menjalankan, melaporkan, dan membuat susulan audit mengikut pematuhan ISMS ISO/IEC 27001/2
Syarat Tambahan

 

Syarat permohonan:

1) Permohonan haruslah disertakan dengan surat pelantikan sebagai pasukan juruaudit di agensi dan pernah melaksanakan sesi audit dalam di agensi

2) Pemohon juga perlu menyertakan sijil  tamat kursus 'Understanding Standard ISO/IEC 27001:2013 ISMS" Part I, Part II dan Part III yang ditawarkan melalui sistem EPSA INTAN atau pernah menghadiri mana mana kursus berkenaan dengan ISMS

Sila sertakan surat pelantikan sebagai  pasuikan juruaudit dan sijil tamat kursus ISMS EPSA di Pautan ini atau emel kepada nuraisyah@intanbk.intan.my 

Modul/Topik
Hari Pertama | 30/05/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: First, second and third party audits, Audit process, Audit objectives, scopes and criteria’s, Audit resources
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Roles and responsibilities and confidentiality, Audit methods, Stage 1 audit, Stage 2 audit
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Audit plan, Work documents, Opening meeting, Audit evidence, Effective communication, Audit findings, Audit meetings, Closing meeting, Audit reports, Audit follow-Up
Hari Ke-2 | 31/05/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Purpose and business benefits of an ISMS, Terminology, Plan-Do-Check-Act, ISMS context
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Role of the auditor, ISMS documentation
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Initiating the audit, Document review, Audit plan, Work documents, Opening meeting, Observations, Auditing ‘Top management
Hari Ke-3 | 01/06/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Auditing ‘Context’, Auditing ‘Actions to address risks and opportunities’
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Tutorial on body language
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Audit trails, Auditing ‘Objectives, resource and competence’, Auditing ‘Operations and monitoring….’
Hari Ke-4 | 02/06/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Auditing ‘Continual improvement’
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Nonconformities, Closing meeting
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Audit report, Audit follow-up, Specimen exam: Section 4
Hari Ke-5 | 03/06/2022 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Hand in homework – audit report, The certification and accreditation process, the role of CQI and IRCA, the CQI and IRCA ISMS auditor certification requirements and code of conduct
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Final questions/final revision, Evaluation, Introduction/readiness to the exam
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Exam