Carian Kursus

[ DDA0083 ] Kursus Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sektor Pertanian [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

 Pusat Latihan dan Pembangunan Pengembangan (PLPP) Wilayah Timur, Besut, Terengganu akan menganjurkan  Kursus Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Sektor Pertanian secara dalam talian  pada 22-24 oktober 2024.

Objektif Kursus
  1. Memperkasa kefahaman dan kesedaran tentang aspek-aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
Syarat Tambahan

Terbuka kepada kakitangan Jabatan Pertanian Malaysia sahaja

Modul/Topik
Hari Pertama | 22/10/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Introduction of OSH Risk Assesments
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Purpose of Risk Assesments
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: OSH Risk Management Process
Hari Ke-2 | 23/10/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Permurnian HIRARC sesi 1
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Permurnian HIRARC sesi 2
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Permurnian HIRARC sesi 3 dan 4
Hari Ke-3 | 24/10/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pemurnian HIRARC Sesi 5
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembentangan Kumpulan