Carian Kursus

[ UZA0036 ] RBTCS: Microsoft Office 2019: Tips and Tricks [ Siri 2/2021 ]

Sinopsis Kursus

Peserta kursus akan didedahkan kepada penggunaan kaedah dan teknik yang mudah serta pantas dalam menggunakan perisian Microsoft Office iaitu Word, Excel dan PowerPoint.

1) Menerangkan langkah-langkah "Tips and Tricks" menggunakan perisian Microsoft Excel dan PowerPoint 2019.

2) Menggunakan perisian Microsoft Excel dan PowerPoint 2019 dengan efisyen dalam melaksanakan tugas-tugas harian di pejabat.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan langkah-langkah "Tips and Tricks" menggunakan perisian Microsoft Word, Excel dan PowerPoint 2019
    Explain the steps of "Tips and Tricks" using Microsoft Word, Excel and PowerPoint 2019 software
  2. Menggunakan perisian Microsoft Excel dan PowerPoint 2019 dengan efisyen dalam melaksanakan tugas-tugas harian di pejabat.
    Use Microsoft Excel and PowerPoint 2019 software efficiently in performing daily tasks in the office.
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 08/11/2021 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 1: Getting Started with Microsoft Office
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 2: Getting Started with Microsoft Word
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 2: Getting Started with Microsoft Word
Hari Ke-2 | 09/11/2021 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 3: Getting Started with Microsoft Excel
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 3: Getting Started with Microsoft Excel
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 3: Getting Started with Microsoft Excel
Hari Ke-3 | 10/11/2021 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 4: Getting Started with Microsoft Powerpoint
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 4: Getting Started with Microsoft Powerpoint
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 4: Getting Started with Microsoft Powerpoint