Carian Kursus

[ KCA0016 ] Kursus Pengurusan Projek ICT [ Siri 2/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini memberi pendedahan kepada penggunaan Garis Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA) yang dikeluarkan oleh MAMPU bagi tujuan menguruskan projek ICT. Sesi ceramah dan hands-on akan dijalankan secara dalam talian.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan komponen-komponen dalam pengurusan projek ICT berdasarkan Panduan Pelaksanaan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam
  2. Memberi panduan penyediaan Dokumen Permulaan Projek dan Pelan Pengurusan Projek berdasarkan PPrISA
Syarat Tambahan

1. Memandangkan kursus ini dijalankan secara di dalam talian, para peserta dikehendaki untuk mematuhi peraturan berikut:

  • Mempunyai capaian internet yang stabil atau sambungan kepada Wi-Fi/LAN berkelajuan tinggi.
  • Log masuk ke platform kursus sekurang-kurangnya 20 minit lebih awal sebelum kursus bermula.
  • Menggunakan nama sebenar dan agensi untuk memastikan hanya peserta berdaftar sahaja dapat mengikuti kursus. Contoh seperti berikut : Ali bin Ahmad - INTAN
  • Memastikan mikrofon dan kamera berfungsi dengan baik untuk memastikan kursus dapat berjalan lancar.

2. Pihak urus setia kursus beranggapan tuan/puan MENOLAK tawaran ini sekiranya tidak menerima pengesahan kehadiran pada tarikh yang ditetapkan. Sebarang rayuan selepas tarikh tutup pengesahan kehadiran tidak akan dilayan. Kursus ini dijalankan secara dalam talian sepenuhnya dan pautan bagi mengikuti kursus akan dihantar melalui emel kepada peserta yang memberi pengesahan HADIR sahaja. 

Modul/Topik
Hari Pertama | 30/05/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Projek ICT
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Fasa 1 : Permulaan - Dokumen Permulaan Projek (DPP)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyediaan Dokumen Permulaan Projek (DPP)
Hari Ke-2 | 31/05/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Fasa 2 : Perancangan - Dokumen Pelan Pengurusan Projek (PPP)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penyediaan Dokumen Pelan Pengurusan Projek (PPP)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentangan Kumpulan : Pelan Pengurusan Projek
Hari Ke-3 | 01/06/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Fasa 3 : Fasa Pelaksanaan & Kawalan Projek
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Fasa 4 : Penamatan Projek
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentangan Kumpulan : Pelan Pelaksanaan & Penamatan Projek