Carian Kursus

[ KPB0005 ] Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) - Modul IV : Penilaian Projek Dan Governan Dalam Projek [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus 3PAB ialah kursus komprehensif khusus untuk pegawai awam yang terlibat dalam pengurusan projek awam. Kursus ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada peserta sebagai pengurus projek bertauliah yang berkemampuan menguruskan projek secara profesional.

 

Peserta akan mengikuti pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran serta melalui pelbagai bentuk penilaian secara menyeluruh sepanjang kursus dijalankan.

 

Bagi melayakkan peserta dipertimbangkan pentauliahan dengan pensijilan pengurusan projek awam bersepadu (3PAB), peserta perlu menghadiri ke semua Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV dan Modul V (penempatan projek) dalam tempoh masa dua (2) tahun.

 

Kursus ini dilaksanakan selama lima (4) hari secara fizikal.

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan kompetensi, daya inovasi dan kreativiti dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai projek.
  2. Menyediakan platform untuk mengenal pasti dan mengaplikasi kaedah terbaik dalam pengurusan projek serta mampu menyelesaikan masalah.
  3. Membangunkan kumpulan kepakaran dalam bidang pengurusan projek.
  4. Mendapat pengiktirafan sebagai pengurus projek bertauliah dan berkemampuan menguruskan projek secara profesional.
  5. Menyediakan peluang perkongsian pelbagai bidang kepakaran dalam pengurusan projek melalui strategi kolaboratif.
Modul/Topik
Hari Pertama | 03/04/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyiapan dan Penyerahan Projek
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan Kepada Penilaian Outcome Project dan 10 Langkah dalam Penyediaan Kertas Penilaian Outcome
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Metodlogi Penyelidikan-Penggubalan Terma Rujukan, Pengumpulan Data, Analisis Data dan Rumusan Kajian
Hari Ke-2 | 04/04/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyediaan Kerangka Keberhasilan dan Indikator Pencapaian
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latihan Amal : Penyediaan Kerangka Keberhasialn dan Indikator Pencapaian
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyediaan Cadangan Kajian Penilaian Outcome Project
Hari Ke-3 | 05/04/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Governan da;am Project
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Projek daripada Perspektif Ketua Audit Negara
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Nilai, Etika dan Intergriti dalam Pengurusan Projek
Hari Ke-4 | 06/04/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Perbincangan Kumpulan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembentangan Tugasan Kumpulan