Carian Kursus

[ KBA0014 ] Power Up Your English: Effective Note Taking And Summarizing Skills [ Siri 2/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kumpulan sasar ialah gred 41 - 56. Kursus ini menawarkan bimbingan amali atau teknik yang membolehkan para peserta mengambil nota secara berkesan dan menyediakan kemahiran yang diperlukan untuk membuat ringkasan maklumat dengan pantas. Kemahiran ini adalah penting bagi penjawat awam agar maklumat yang diterima daripada pelbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, mesyuarat, perbincangan, persidangan dan/atau seminar dapat diintegrasikan.

Objektif Kursus
  1. Learn specific note-taking techniques.
  2. Learn effective listening strategies for note-taking.
  3. Practise taking notes from various sources (written documents, meetings/conferences).
  4. Learn strategies for summarising key content: skim, scan, identify topic sentences and paraphrase
  5. Practise writing summaries from various sources (articles, news items, documents, meetings etc.)
Brosur/Dokumen
Modul/Topik
Hari Pertama | 07/06/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: EFFECTIVE NOTE-TAKING STRATEGIES
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: EFFECTIVE LISTENING TECHNIQUES FOR NOTE-TAKING
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: EFFECTIVE SUMMARIZING TECHNIQUES FOR NOTE-TAKING
Hari Ke-2 | 08/06/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: SUMMARIZE USING DIFFERENT STRATEGIES
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: WATCH AND CAPTURE KEY POINTS (VIDEO)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PRESENTATION AND FEEDBACK OF NOTES AND SUMMARY