Carian Kursus

[ WZA0050 ] Human Resource Champion: Pengurusan Tatatertib [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Human Resource Champion (HRC) Modul Pengurusan Tatatertib ini akan dikendalikan secara bersemuka dan terbuka hanya kepada pegawai-pegawai seperti berikut:-

1.  Ketua Jabatan.

2.  Pengawai Penyelia.

3.  Ahli Lembaga Tatatertib Jabatan.

4.  Urusetia Lembaga Tatatertib Jabatan.

5.  Pegawai di Unit Integriti.

Objektif Kursus
  1. Peserta akan dapat menjelaskan Tatakelakuan dan Larangan dalam perkhidmatan awam dengan sempurna berdasarkan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.
  2. Peserta akan dapat menerangkan Prosedur-Prosedur Tatatertib selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dengan betul.
  3. Peserta akan dapat menggunapakai kemahiran dalam tugas kawalan dan pengawasan tatatertib dengan berkesan.
Syarat Tambahan

1.  Kursus ini akan berakhir pada jam 1630 hrs pada 11.05.2023.  Sila ambil perhatian.

2. SUK akan mewujudkan satu Gerup WhatsApp Kursus sehari sebelum berkursus.  Sila kemaskini maklumat HRMIS tuan/puan terlebih dahulu dengan nombor telefon bimbit yang betul sebelum membuat permohonan.

3. Setiap peserta hendaklah sempurna menerima vaksin Covid-19 dan menjalankan ujian pengesanan virus itu sehari sebelum datang berkursus.

4. Kursus ini akan dilaksanakan secara atas talian dengan pengguguran kepada sesi Perbincangan Dalam Kumpulan dan Pembentangan Kumpulan sekiranya, pandemik Covid-19 masih belum terkawal.

5. Setiap peserta dikehendaki membawa Laptop dan Pen Drive masing-masing.

Modul/Topik
Hari Pertama | 08/05/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Tatatertib.
: Pihak Berkuasa Tatatertib.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Tatakelakuan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Larangan.
Hari Ke-2 | 09/05/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Prosedur Tatatertib: I. Prosedur Tatatertib Biasa. II. Prosedur Tidak Hadir Bertugas dan Tidak Dapat Dikesan.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Prosedur Tatatertib: III. Prosedur Prosiding Jenayah/Sabitan Jenayah di Mahkamah. IV. Prosedur Perintah Tahanan/Buang Negeri dsbnya.
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Prosedur Tatatertib: V. Prosedur Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam. VI. Prosedur Surcaj.
Hari Ke-3 | 10/05/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Hukuman Tatatertib; Rayuan Tatatertib; Kesan Tindakan Tatatertib Terhadap Penjawat Awam.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kesilapan Lazim Dalam Pengurusan Tatatertib.
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latihan Berkumpulan.
Hari Ke-4 | 11/05/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latihan Berkumpulan.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembentangan Berkumpulan.
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Rumusan, Penutupan & Penilaian Kursus.