Carian Kursus

[ EEA0069 ] TEKNOLOGI NAPIER [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini merupakan kursus fizikal anjuran PLPP Wilayah Selatan, Ayer Hitam. Kursus ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peserta kursus dalam pengurusan tanaman rumput napier dan penghasilan benih serta meningkatkan kemahiran dalam menguruskan tanaman makanan ternakan                                           

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan tanaman rumput napier dan penghasilan benih tanaman.
  2. Meningkatkan kemahiran dalam menguruskan tanaman makanan ternakan
Syarat Tambahan

Kursus ini hanya terbuka kepada Pegawai, Penolong Pegawai Pertanian serta Kader di bawah Jabatan Pertanian Malaysia sahaja. 

Makan dan penginapan akan disediakan sepanjang kursus.

Modul/Topik
Hari Pertama | 04/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Industri Tanaman Makanan Ternakan Domestik dan Global
: Pencirian Tanaman Napier dan Varieti Terpilih
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kesesuaian Tanah Dan Keperluan Nutrien Kepada Tanaman Makanan Ternakan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Amalan Agronomi Tanaman Napier
Hari Ke-2 | 05/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penghasilan Silaj
: Amali Penghasilan Silaj
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Penyakit Dan Perosak
: Pengenalan Ruminan Dan Keperluan Rumput Pastura Sebagai Makanan Ternakan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sumber Alternatif Makanan Ternakan
Hari Ke-3 | 06/06/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pasaran Dan Analisis Kewangan