Carian Kursus

[ BZA0038 ] Kursus Pengurusan Mesyuarat [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Memberikan panduan kepada penjawat awam mengenai tatacara pengurusan mesyuarat kerajaan agar dilaksanakan berpandukan garis panduan pengurusan mesyuarat kerajaan yang sedang berkuatkuasa.

Objektif Kursus
  1. Menyenaraikan pekeliling dan garis panduan pengurusan mesyuarat kerajaan yang sedang berkuatkuasa.
  2. Menyediakan senarai semak sebelum, semasa dan selepas mesyuarat.
  3. Menyenaraikan dokumen-dokumen yang perlu disediakan untuk tujuan mesyuarat.
  4. Mengaplikasikan penyediaan minit mesyuarat dan laporan maklum balas keputusan mesyuarat dengan betul.
Modul/Topik
Hari Pertama | 03/10/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Panduan Pengurusan Mesyuarat Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Tadbir Urus Mesyuarat
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyediaan Dokumen Mesyuarat
Hari Ke-2 | 04/10/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latih Amal 1 : Penyediaan Dokumen Mesyuarat
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembentangan Latih Amal 1
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penulisan Minit Mesyuarat
Hari Ke-3 | 05/10/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latih Amal 2 : Penulisan Minit Mesyuarat
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latih Amal 2 : Penulisan Minit Mesyuarat
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentangan Latih Amal 2
Hari Ke-4 | 06/10/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyediaan Laporan Maklumbalas Keputusan Mesyuarat
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembentangan, Rumusan, post-test dan Penilaian Kursus