Carian Kursus

[ UZA0037 ] RBTCS: Playworks - Excel Fun Formulas [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Peserta akan di dedahkan kepada pelbagai ciri-ciri yang terdapat di dalam Microsoft Excel seperti alat pengurusan data (data management tools), penggunaan formula dalam pencarian maklumat daripada pelbagai sumber, pengesahan/penyemakan data (data validation) dan lain-lain lagi.

Objektif Kursus
  1. Peserta akan di dedahkan kepada pelbagai ciri-ciri yang terdapat di dalam Microsoft Excel seperti alat pengurusan data (data management tools), penggunaan formula dalam pencarian maklumat daripada pelbagai sumber, pengesahan/penyemakan data (data validation) dan lain-lain lagi.
Modul/Topik
Hari Pertama | 28/03/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Working with Data
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Tables
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Working with more tables
Hari Ke-2 | 29/03/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Working with Functions
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Working with More Functions
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Working with More Functions
Hari Ke-3 | 30/03/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pivot Tables & Charts
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Working with Charts
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Working with Charts