Carian Kursus

[ KFA0016 ] Kursus Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) dan Ekonomi Digital (Pengurusan & Profesional) [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Memberi pendedahan dan kefahaman kepada penjawat awam akan komponen-komponen yang terlibat dalam 4IR dalam menghadapi ekosistem pembangunan negara justeru memastikan pembangunan ekonomi digital dimanfaatkan sepenuhnya dengan potensi teknologi 4IR di negara ini.

Objektif Kursus
  1. Mengenal pasti konsep dan komponen teknologi dalam revolusi perindustrian dan ekonomi digital;
  2. Memahami dasar-dasar Kerajaan yang menyokong revolusi perindustrian keempat dan ekonomi digital; dan
  3. Mengaplikasi platform teknologi digital dalam bidang kerja sektor awam.
Syarat Tambahan

-

Modul/Topik
Hari Pertama | 04/07/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Introduction to 4IR and Digital Economy
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Industry 4WRD
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Big Data Management in Civil Service
Hari Ke-2 | 05/07/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Emerging Technologies as the Driver of Economy
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Realizing the Promise of AI and IOT
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Industrie 4.0: German
Hari Ke-3 | 06/07/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Retail and E-Commerce
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Perspective on Financial Development and Fintech