Carian Kursus

[ UZA0011 ] Kursus Pemahaman dan Pelaksanaan MS ISO 9001:2015 [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Program Latihan Perubahan Versi bagi Kursus Pemahaman Dan Pelaksanaan MS ISO 9001:2015  selaras dengan Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh MAMPU.

Objektif Kursus
  1. Memahami keperluan perlaksanaan MS ISO 9001:2015
  2. Meneliti dan memahami klausa yang terkandung di dalam standard MS ISO 9001 :2015
  3. Mengetahui strategi perlaksanaan MS ISO 9001 : 2015 di agensi
Syarat Tambahan

Kursus  pemahaman dan pelaksanaan MS ISO 9001 : 2015 dilaksanakan bagi membolehkan Jabatan / Agensi  menuju ke arah perubahan Sistem Pengurusan Kualiti dari versi 2008 ke versi 2015

Modul/Topik
Hari Pertama | 16/05/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Konsep Sistem Pengurusan Kualiti
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penerangan Keperluan Kefahaman Klausa 4 hingga 10
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Panduan Penyediaan Daftar Pengurusan Risiko - Klausa 6
Hari Ke-2 | 17/05/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Keperluan Penyelenggaraan Maklumat Berdokumen
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latihamal Kumpulan Penyediaan Daftar Risiko Agensi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: `Retain & Maintain' Maklumat Berdokumen
Hari Ke-3 | 18/05/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Strategi Perlaksanaan Audit Dalaman - Klausa 9
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Strategi Perlaksanaan Ke Arah Persijilan MS ISO 9001:2015 - Sistem Pengurusan Kualiti