Carian Kursus

[ KPA0007 ] Introduction to Behavioural Insights in Policy Making [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus
  • Kursus ini terbuka kepada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dari gred 29 hingga 56 yang berkhidmat di kementerian/jabatan persekutuan/agensi/kerajaan negeri;
  • Pemberatan kelulusan menghadiri kursus ini akan diberikan kepada pegawai awam yang terlibat dalam penggubalan serta pelaksanaan dasar awam.  
  • Kursus ini akan dianjurkan selama 2 hari dengan melibatkan sesi pembelajaran berbentuk teori dan analitikal.
Objektif Kursus
  1. Mengenalpasti langkah-langkah proses pelaksanaan BI di dalam penggubalan dasar berdasarkan kepada garis panduan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
  2. Menerangkan kerangka ABCD dalam tingkah laku manusia berdasarkan kepada garis panduan OECD.
  3. Mengaplikasikan konsep BI dalam pelaksanaan dasar mengikut garis panduan OECD.
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

TERMA & SYARAT / MAKLUMAT TAMBAHAN menghadiri kursus ini adalah seperti berikut:

i. mendapat pelepasan dan diluluskan oleh Ketua Jabatan sebelum menghadiri kursus ini;

ii. wajib hadir setiap sesi sepanjang 2 hari kursus berlangsung;

iii. tidak layak mendapat sijil kehadiran sekiranya kehadiran di bawah 80% daripada keseluruhan slot;

iv. perlu memaklumkan kepada urus setia sekiranya mempunyai masalah kesihatan atau kelainan upaya (OKU) atau mempunyai masalah kesihatan;

v. minum pagi dan makan tengah hari adalah disediakan untuk para peserta dan diuruskan oleh pihak INTAN;

vi. kemudahan penginapan adalah tidak disediakan dan tuntutan (berdasarkan PP WP1.4) dibuat melalui pejabat masing-masing. (mulai 2023, asrama di INTAN ditutup sepenuhnya bagi tujuan naik taraf di bawah Projek RMK-12)

**Peraturan-peraturan lain (sekiranya ada) akan dimaklumkan kepada peserta semasa sesi taklimat pada hari pertama kursus.

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 03/09/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan, Kepentingan dan Faedah Pendekatan Behavioural Insights
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Behavioural Insights Sebagai Alat Dasar
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kerangka 'ABCD' Dalam Tingkah Laku Manusia
Hari Ke-2 | 04/09/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Konsep-konsep, Pelaksanaan dan Aplikasi Behavioural Insights
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Langkah-langkah Merangka Intervensi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Rumusan