Carian Kursus

[ UZA0022 ] Kursus Penyeliaan Berkesan (Asas) [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

KANDUNGAN MODUL

1.Konsep pengurusan dan penyeliaan berkesan, tugas, tanggungjawab seorang penyelia

2.Kaedah-kaedah membina budaya kerja berpasukan yang cemerlang

3.Konsep motivasi serta kaedah-kaedah meningkatkan motivasi diri dan pekerja di bawah seliaan

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tentang konsep pengurusan pejabat dan penyeliaan
  2. Membina ciri-ciri kepimpinan dan mewujudkan sikap positif serta semangat kerja berpasukan
  3. Memahami konsep penyeliaan berkesan dalam melaksanakan tugas seharian
  4. Berpeluang bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan dalam kalangan peserta
Modul/Topik
Hari Pertama | 30/03/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Prinsip-prinsip Organisasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Penyeliaan dalam Organisasi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi kaunseling - LPPKN
Hari Ke-2 | 31/03/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kepimpinan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Komunikasi