Carian Kursus

[ BZA0002 ] Kursus Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) [ Siri 2/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini akan menerangkan kaedah pengauditan amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) selaras dengan Garis Panduan yang ditetapkan oleh MAMPU.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan elemen-elemen penting berkaitan audit dalaman pelaksanaan amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) dengan tepat berdasarkan Garis Panduan Pelaksanaan EKSA MAMPU;
  2. Mengaplikasikan kaedah pelaksanaan audit dalaman dengan sistematik dan
  3. Menyediakan Laporan Audit yang komprehensif berdasarkan aspek penilaian kriteria audit MAMPU.
Modul/Topik
Hari Pertama | 23/08/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pendaftaran Kursus & Pengenalan kepada EKSA & Audit Dalam
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kriteria Penilaian EKSA
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kriteria Penilaian EKSA (smbg)
Hari Ke-2 | 24/08/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latih Amal Audit Dalam EKSA
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Perbincangan Kumpulan & Penyediaan Laporan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Persembahan Laporan Audit & Refleksi dan Penilaian Penutupan