Carian Kursus

[ CCA0032 ] KURSUS TEKNOLOGI TANAMAN PADI [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Terbuka kepada kakitangan Jabatan Pertanian sahaja.

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tentang aspek keseluruhan pengurusan penanaman padi.
  2. Memahami kaedah dan pelaksanaan pemutuan padi untuk peningkatan hasil.
Modul/Topik
Hari Pertama | 23/05/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: 1. Senario dan Statistik Industri Padi Malaysia 2. Varieti Padi Semasa di Malaysia
: Aliran Tunai Tanaman Padi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penyediaan Kawasan/ Perataan Tanah Sawah
: Penyediaan Kawasan/Persampelan Tanah
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Air
: Pengurusan Tanaman/Agronomi
Hari Ke-2 | 24/05/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Amali Penapakan Anak Benih
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Pembajaan
: Pengurusan Perosak dan Penyakit Tanaman Padi
Hari Ke-3 | 25/05/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penuaian Hasil dan Pengendalian Lepas Tuai