Carian Kursus

[ BZA0015 ] Kursus Etika Kerja: Gamifikasi [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini memberi pendedahan kepada peserta secara langsung untuk menangani halangan dan cabaran ketika bekerja dengan mengaplikasi etika kerja yang baik. Selain itu, pembelajaran melalui gamifikasi mampu menarik titik fokus dan daya penumpuan peserta di dalam kelas. Aspek-aspek ini dapat menghasilkan dan memperlihatkan output yang mantap serta memberikan impak besar kepada individu dan organisasi secara khusus.

Objektif Kursus
  1. Mengenal pasti kepentingan pembudayaan etika kerja profesional dalam perkhidmatan awam
  2. Menyenaraikan kepentingan etika kerja profesional ketika melaksanakan tugas sebagai penjawat awam
  3. Mengaplikasi lapan(8) nilai etos sebagai asas etika kerja profesional dalam perkhidmatan awam
Modul/Topik
Hari Pertama | 23/04/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Peribadi Unggul
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Enagage Governance
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kreativiti dan Inovasi
Hari Ke-2 | 24/04/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Positif dan Ceria
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Etika Kerja