Carian Kursus

[ KLA1015 ] Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 [ Siri 2/2023 ]

Sinopsis Kursus

Menerangkan elemen-elemen dalam organisasi dan perbezaan antara konsep kepimpinan dan pembentukan strategi bagi gred 22 hingga 44

Objektif Kursus
  1. Menerangkan elemen-elemen dalam organisasi dan perbezaan antara konsep kepimpinan dan pembentukan strategi
  2. Menerangkan empat jenis cara memimpin dengan menggunakan model memimpin dengan pemikiran strategik
  3. Mengaplikasikan empat jenis cara memimpin dengan menggunapakai model memimpin dengan pemikiran strategik
Syarat Tambahan

Tiada

Modul/Topik
Hari Pertama | 24/07/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan & Ice breaking
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Konsep & Teori Kepimpinan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kepimpinan SMART dalam Pengurusan
Hari Ke-2 | 25/07/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Peranan Pemimpin dan Pengikut dalam Organisasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Motivasi dan Integriti dalam Kepimpinan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentangan Aktiviti & Rumusan