Carian Kursus

[ KFA0032 ] Kursus Negara Keusahawanan [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Menerangkan objektif, strategi dan inisiatif bagi mewujudkan ekosistem negara keusahawanan kepada peserta yang terdiri dari para pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan penyampaian inisiatif-inisatif pembangunan keusahawanan di kementerian dan agensi kerajaan

Objektif Kursus
  1. Menerangkan objektif dan strategi pembangunan ekosistem negara keusahawanan melalui inisiatif pembudayaan keusahawanan, bantuan pembiayaan, rangsangan pembangunan bersepadu dan holistik, pemacuan pertumbuhan ekonomi berdasarkan inovasi, pemantapan keupayaan perusahaan PMKS dan penerokaan akses pasaran perusahaan berpertumbuhan tinggi berdasarkan Dasar Keusahawanan Nasional.
  2. Mengenalpasti isu dan cabaran yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha PMKS bagi menambah baik aspek dan pelaksanaan strategi pembangunan keusahawanan negara sejajar dengan Rancangan Malaysia Kedua Belas 2021-2025
  3. Mengenal pasti inisiatif pembudayaan keusahawanan, pemacuan pertumbuhan ekonomi berdasarkan inovasi, pemantapan keupayaan perusahaan PMKS dan penerokaan akses pasaran perusahaan berpertumbuhan tinggi
Syarat Tambahan

Menerangkan objektif, strategi dan inisiatif bagi mewujudkan ekosistem negara keusahawanan kepada peserta yang terdiri dari para pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan penyampaian inisiatif-inisatif pembangunan keusahawanan di kementerian dan agensi kerajaan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 16/05/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Dasar Keusahawanan Nasional 2030
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Bantuan Pembiayaan PMKS
: Latihan Usahawan PMKS
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Peranan Digitalisasi dalam Bidang Keusahawanan PMKS
Hari Ke-2 | 17/05/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pemantapan Keupayaan dan Prestasi PMKS
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Akses dan Pasaran Antarabangsa PMKS
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi Perkongsian 1 : Pembangunan dan Prestasi PMKS di Thailand
Hari Ke-3 | 18/05/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Sesi Perkongsian 2: Perusahaan Pertanian dan Makanan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Sesi Perkongsian 3 : Pengusaha PMKS
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Negara Keusahawanan