Carian Kursus

[ KNA0004 ] Kursus Panel Penilai Horizon Baharu KIK [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini direkabentuk khas untuk melatih para panel juri yang akan menilai projek-projek KIK.

Objektif Kursus
  1. Memberi penjelasan peringkat dan proses penilaian projek KIK.
  2. Menerangkan kriteria-kriteria pemarkahan projek KIK.
Syarat Tambahan

 

i. Pernah menghadiri kursus Horizon Baharu KIK serta kursus-kursus kompetensi dalam KIK ; ii. Tempoh penglibatan/pengalaman dalam KIK sekurang-kurangnya 2 tahun;  iii. Menyenaraikan kursus yang pernah dihadiri dan maklumat penglibatan dalam KIK di borang soal selidik berikut: 

https://forms.gle/KVohpR9jrqdqbwJ59 

 

 

 

Peserta yang telah dipilih untuk menghadiri kursus dalam talian perlu mematuhi syarat-syarat tambahan berikut:

  1. Hadir secara fizikal ke INTAN Kampus Wilayah Selatan (IKWAS)  untuk pendaftaran, menghadiri kuliah dan latihan amali. Penginapan dan makan minum akan disediakan. 
  2. Kelulusan Ketua Jabatan diperolehi oleh peserta semasa borang pengesahan kehadiran DTIMS dimuatnaik.
  3. Peratus kehadiran peserta adalah 80% tanpa gagal bagi melayakkan menarima sijil kursus.
  4. Memastikan bebas daripada aktiviti lain semasa menghadiri kursus. Sekiranya perlu menguruskan hal penting yang tidak dapat dielakkan, sila maklumkan kepada urus setia.
  5. Membuat penilaian kursus  melalui pautan www.dtims.intan.my bagi memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir kursus.
  6. Peserta digalakkan untuk membawa bersama komputer riba untuk tujuan latihan amali dan pembentangan dalam kumpulan.
Modul/Topik
Hari Pertama | 07/02/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu KIK
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penilaian Projek KIK
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Rubrik Pemarkahan Projek KIK
Hari Ke-2 | 08/02/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latih Amal Penilaian Projek KIK
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latih Amal Penilaian Projek KIK (Sambungan) dan Sesi Pembentangan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi Pembentangan (Sambungan), Rumusan, Sesi Ujian dan Penutup