Carian Kursus

[ KPA0004 ] Masterclass on Civil Service Good Governance [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kesejahteraan, kemakmuran dan kemajuan sesebuah negara bergantung kepada cara ia ditadbir urus dengan baik. Perkhidmatan awam yang merupakan jentera serta tulang belakang kepada pelaksanaan dasar-dasar negara perlu sentiasa disemak dan imbang kerana wujudnya kelompongan di sudut-sudut tertentu yang tidak menepati proses kerja yang tulus dan telus. Mengambil kira kepentingan dan keperluan semasa, Pusat Pengajian Dasar Awam, Pengurusan Projek dan Governan (PDPG) menyediakan Kursus Masterclass on Civil Service Good Governance yang akan memberikan pendedahan kepada penjawat awam mengenai amalan tadbir urus terbaik.

Objektif Kursus
  1. Mengenal pasti perbezaan konsep antara ‘Public Administration’, ‘New Public Management’ dan ‘New Public Governance.
  2. Menyatakan kepentingan konsep tadbir urus dalam sektor awam
  3. Menghasilkan sekurang-kurangnya satu idea untuk penambahbaikan penyampaian perkhidmatan sedia ada dengan menggunapakai ‘Four-Governance Model Framework’.
Modul/Topik
Hari Pertama | 05/02/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Perspektif Global Terhadap Tadbir Urus
: Sesi Ice Breaking & Malaysia Madani
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Konsep Asas Pendekatan Tadbir Urus
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Amalan-amalan Baik Dalam Tadbir Urus
Hari Ke-2 | 06/02/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Tadbir Urus Dalam Penyampaian Perkhidmatan Awam
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Sesi Perkongsian Ilmu I: Tadbir Urus daripada Perspektif Perundangan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi Perkongsian Ilmu II: Sistem Saraan Perkhidmatan Awam: Proses dan Tadbir Urus
Hari Ke-3 | 07/02/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Sesi Motion & Action
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Sesi Motion & Action
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi Pitching
Hari Ke-4 | 08/02/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Idea Generation
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Idea Generation
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Rumusan & Refleksi